Ο καθένας θα μπορούσε να έχει ένα ή δύο κυψέλες στην αυλή, στο μπαλκόνι, ή και μέσα στο σπίτι του, που εκτός από την γαλήνη που θα κερδίζει παρακολουθώντας τες, μπορείς να εξασφαλίσει και το μέλι της χρονιάς. Ένα παράθυρο στην φύση χωρίς πολλές απαιτήσεις.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ DADANT ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Dadant beehive with anti-Varroa or normal floor, body, one super, frames-cover, wooden roof with cover of galvanized sheet metal.


Dadant hive front view Dadant hive side view Dadant hive back view Dadant hive inside view

Γονοφωλιά-Body:
Εσωτερικά-Inside: Μήκος-Length: 450 mm. Πλάτος-Width: 375 mm. Ύψος-Height: 310 mm.

Πάτωμα-Super:
Inside: 375 mm. Μήκος-Length: 450 mm. Ύψος-Height: 170 mm.

Καπάκι- Roof:
Inside: 430 mm. Length: 505 mm. Height: 105 mm. (galvanized sheet metal of 0,4 mm).

Πάτωμα-Floor: 80 mm.

 http://honey-bulgaria.com/dadant_en.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: