Ο καθένας θα μπορούσε να έχει ένα ή δύο κυψέλες στην αυλή, στο μπαλκόνι, ή και μέσα στο σπίτι του, που εκτός από την γαλήνη που θα κερδίζει παρακολουθώντας τες, μπορείς να εξασφαλίσει και το μέλι της χρονιάς. Ένα παράθυρο στην φύση χωρίς πολλές απαιτήσεις.

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΚΥΨΕΛΗ DADANT -ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-BUCKFAST-ΙΤΑΛΙΚΗ


German-Γερμανία
.
Μπορεί να χησιμοποιήσει 11 ή 12 πλαίσια 
Can use 11 or 12 frames.

Εξωτερικές διαστάσεις 55 x 64 cm, ύψος 60 cm.
Exterior dimensions 55 x 64 cm, height 60 cm.

More info HERE.   

Κυψέλη  Buckfast Dadant -Buckfast Dadant Beehive

Η κυψέλη  Buckfast Dadant είναι γνωστή σαν την κυψέλη του μοναστηριού  Buckfast , έχει 12 πλαίσια αντί για 11 και έχει 50,8 τετραγωνικα εκατοστά και 30,48 βάθος .
Ο μελιτοθάλαμος είναι μισός σε σχέση με την γονοφωλιά π.χ. 15.2 cm (6 in.) και ενα πατωμα χωρά περίπου 25 kg (55 lb.) μέλι.

The Buckfast Dadant hive also known as the Buckfast Abbey hive, is similar to the Modified Dadant, but accommodates twelve frames instead of eleven and is 20" square. The honey supers are half as deep as the brood boxes, i.e. 15.2 cm (6 in.), and a full super contains about 25 kg (55 lb.) of honey.


Dadant Blatt Italica Carlini

Italy. More info HERE. Also called the Modified Dadant Hive, which we sell HERE.

Modified Dadant Hive

An original advertisement for the hive.

11 πλαίσια κυψέλης Quniby βάθος 28,58 cm x 48.26 cm(Langstroth μήκος) περίπου 85,500 κελιά

11 Brood frames of Quniby depth of 11 1/4" x 19" (Langstroth length). App. 85,500 cells. Short frame lug. Often used with Langstroth supers with adapter. Brother Adam's used a Buckfast Dadant hive which was 20" square x 12" deep and had 12 frames

Jumbo Dadant Hive

10 Frames, Langstroth width but of Quinby size 11 1/4" deep. 3400 square inches of comb. More info HERE.
 http://www.beekeeping.co.uk/wp-content/uploads/dadant.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια: